Vrijblijvend adviesgesprek

Bespreek met ons wat er mogelijk is op het gebied van juridische dienstverlenging.

Adviesgesprek

De wet en marketing.


Naast creativiteit is er bij het ontwikkelen van een website, het voeren van een promotiecampagne of het uitvoeren van marktonderzoek ook een juridisch aspect dat aandacht vereist. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een privacy- en cookieverklaring die moet voldoen aan de AVG.

Juridische Dienstverlening

Volgens de wet (AVG), die geldt binnen de hele Europese Unie, moet elk bedrijf dat opereert binnen de grenzen van de EU of afkomstig is uit de EU zich houden aan een aantal richtlijnen om de privacy van de Europese bevolking te waarborgen. Zodra je een website of een klantenbestand beheert ben je namelijk al verantwoordelijk voor de integriteit van de persoonsgegevens die je hierbij verzamelt. Eigenlijk heeft elk modern bedrijf hier dus wel mee te maken. Wil je meer informatie over de AVG? Bekijk dan informatie op de website autoriteit persoonsgegevens. Ben je benieuwd of jouw marketingactiviteiten voldoen aan de informatie- en transparantieplichten van de EU of wil je een privacy-check doen? Neem contact met ons op en we verbinden jou aan onze juridische partner.

Bij het maken van website komt niet alleen creativiteit kijken ook het juridische gedeelte.

Denk hierbij aan het opstellen van de privacy- en cookieverklaring. Alleen met een privacyverklaring die voldoet aan de voorwaarden uit de AVG, voldoe je aan de informatie- en transparantieplicht.

Wil je meer weten en je toch juridische laten inlichten.

Neem even contact met ons op.

Jan Faasse -Partner MediaGroepZeeland

Ter illustratie, de AVG overweegt de volgende 7 basisprincipes:

  • Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie: persoonsgegevens moeten verwerkt worden op een transparante manier en volgens de geldende wetten en regelementen.
  • Doelbinding, oftewel finaliteit en proportionaliteit: persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden met het aangegeven doel en proportioneel naar uw marketingactiviteiten.
  • Minimale gegevensverwerking: verwerk niet meer gegevens dan hoogst noodzakelijk
  • Juistheid: zorg ervoor dat alle gegevens up-to-date en accuraat zijn.
  • Opslagbeperking: bewaar de gegevens niet langer dan is aangegeven in je contract, zoals een cookieverklaring bijvoorbeeld.
  • Vertrouwelijkheid en integriteit: ga op een vertrouwelijke en gepaste manier om met de persoonsgegevens van uw klanten en houd de geldende maatregelen in acht.

Voldoen uw marketingactiviteiten aan de informatie- en transparantieplichten van de EU? Wilt u ook een privacy check doen? Bent u benieuwt wat uw bedrijf kan verbeteren en hoe solide juridische praktijken kunnen worden geïmplementeerd? Neem dan contact op met de juridische partner van MediaGroepZeeland.